För beviljade projekt

Inga nya utlysningar kommer att ske under namnet Innovativ Kultur

 

Läs mer om hur du redovisar ditt projekt under fliken till vänster.