För beviljade projekt

Kommunikation
I all kommunikation och dokumentation från beviljade projekt ska det framgå att projektet stöds av Innovativ Kultur. Vår logotype hittar ni här.

Redovisning & förändringar

Alla projekt som beviljats medel från oss ska senast två månader efter projektets slutdatum lämna en redovisning innehållande:

  • En skriftlig projektrapport
  • Ekonomisk redovisning styrkt av revisor (regler för revisor följer de regler som Skatteverket har för den företagsform som sökande organisation har).

Den kompletta redovisningen skickas via mail till Innovativ Kultur och den ekonomiska redovisningen ska även skickas via brev.

Ladda ner mallar för redovisningen här.

Om tidsplanen för projektet behöver ändras eller andra väsentliga förändringar uppstår ska projektet underrätta oss om detta per mail eller post. Innovativ Kultur tar då ställning till om beviljade medel fortsatt får utnyttjas för projektets genomförande. Om projektet inte genomförs eller om redovisning eller rapport inte lämnas till Innovativ Kultur kan projektägaren bli återbetalningsskyldig. Projektägaren kan även bli återbetalningsskyldig om projektet genomförts och i väsentliga delar avviker från de grunder medel beviljats eller om resultatrapporteringen ger anledning till allvarliga anmärkningar.