Från årsskiftet 2015/2016 kommer den regionala samverkan kring Innovativ Kultur att övergå i annan form

Tillsammans med samverkansparterna görs nu en utvärdering av vad de här åren har betytt. Stockholms Stad kommer att ta med sig det bästa från den här tiden in i nya arbetsformer.

Det är viktigt för Stockholm stad att fortsätta stödja utforskande, nyskapande metoder och processer inom kulturområdet och besked om hur det arbetet kommer utvecklas presenteras senast i januari 2016.

Även flera av de andra kommunerna kommer att fortsätta stödja kulturella innovationer i någon form. Vi kommer löpande att kommunicera detta arbete via våra kanaler så som hemsidan och facebook.