Sök stöd för kulturella och konstnärliga innovationer inom Stockholms stad

Nu går det att i Stockholms stad söka stöd för konstnärliga och kulturella innovationer inom ramen för Utvecklingsstöd.

Stödet kan ges till insatser som antingen:

 - Främjar och stimulerar förnyelsearbete, utforskande och experiment inom kulturlivet.

 - Leder till samarbeten och/eller spridning av kulturupplevelser till fler.

 - Har tydliga inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse

 

Läs mer om Utvecklingsstödet och de nya riktlinjerna här http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod-och-Utvecklingsstod/Utvecklingsstod/

Inga fler utlysningar kommer därmed ske under namnet Innovativ Kultur.

För fortsatt stöd hos övriga samverkansparter vänligen kontakta respektive kommun. Se under fliken kontakt.