Kontakt

 

För pågående projekt kontakta kulturstod@stockholm.se

 

Information om vilka andra stöd som finns att söka, kontakta respektive samverkanspart:

Stockholms läns landsting: stod@kultur.sll.se

Stockholms stad: kulturstod@stockholm.se

Nacka kommun: anna.hornsten@nacka.se

Värmdö kommun: heidi.trakowski@varmdo.se