Om oss

Från och med årsskiftet 2015/2016 sker inga nya utlysningar under namnet Innovativ Kultur.  

I samband med detta sker en extern utvärdering kring vad de här åren har gett för effekt och vilka lärdomar som kan tas med in i framtiden.

 

Historik:

2008 initierade Stockholms Stads kulturnämnd ett stöd för innovativa kulturprojekt vilket också omfattade att utveckla samarbete mellan kultur- och näringsliv. Satsningen kom att kallas Innovativ Kultur och har utlyst och fördelat medel minst två gånger per år enligt riktlinjer och villkor godkända av Stockholms kulturnämnd. Därutöver har det ingått en rådgivande roll i frågor om kultursamverkan gentemot forskning, kultur- och näringsliv samt att skapa intresse för samverkan med kommunerna och landstinget i Stockholms län.

Sedan 2010 har Stiftelsen framtidens kultur ingått som samverkande part. Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Haninge kommun, Nacka kommun och Värmdö kommun anslöt till Innovativ Kultur 2013 och en modell för regionala samverkan utvecklades.

Från start ingick det i uppdraget att Innovativ Kultur skulle utvecklas och drivas av en upphandlad utförare. Uppdraget gick till Innovation Impact AB som fram till december 2014 svarade för utveckling och drift. Under 2015 har Innovativ Kultur administrerats av Stockholms kulturförvaltning med den regionala samverkansgruppen som styrgrupp.

Sedan starten har Innovativ Kultur finansierat mer än 170 projekt med över 25 miljoner kronor och stött ännu fler med rådgivning och utökat nätverk.

Läs mer om alla projekt från ordinarie utlysningsomgångar här! Där finns projektbeskrivningar, kontaktuppgifter till projektledare samt länk till reodvisning för redovisade projekt.