Ödet och Skönheten

Ödet och Skönheten - en iPad-saga

Ödet och Skönheten är en fiktiv berättelse skriven specifikt för iPad. Eftersom historien behöver läsarens reaktioner för att fungera, kan den bara berättas i ett interaktivt medium. Genom att använda generativ grafik (kod som interagerar med grafikkortet och tillåter att unika visuella element kan genereras i realtid, som i ett dataspel, vill projektgruppen göra mer av e-boksformatet än vad som idag stöds av läsplattorna som hanterar text, bild och film men har mycket begränsad interaktivet.

 

Projektredovisning: 

Resultatet? Törnrosa möter Carrie i interaktiv tappning...För att behålla läsupplevelsen intakt har vi låtit boken vara en bok — svart text på vit bakgrund. Det är när man rör vid boken som den kommer till liv för att sedan återgå till text när det är dags att läsa igen. Det kanske största och viktigaste effekten av Innovativ Kulturs stöd är att vi nu blivit övertygade om att projektet går att genomföra.