AntiGone - I'm your body

AntiGone - I'm your body

Kista teater har i samarbete med Mobile life center utvecklat I'm Your Body som är ett verktyg, en lek och ett spel för mobiltelefoner. I'm Your Body skapar ett virtuellt nät av berättelser knutna till fysiska platser. Kista Teater låter nu sätta upp Sofokles antika drama AntiGone på den nya arenan som I'm your Body utgör. AntiGone är ett ljuddrama där det egna valet påverkar hur scenföljden löper. Genom mobiltelefonen kan deltagarna reagera, publicera och interagera med berättelsen. 

Projektredovisning: 

Stödet från Innovativ Kultur genererade ett manus skrivet direkt för mobiltetelfonen, men fick också en rad andra positiva effekter så som fördjupat samarbete mellan Kista teater och kulturskolan i Husby.  

Resultatbeskrivning: 
foto Rebecca Medic