Artes Energia

Artes Energia

Projektet Artes energia vill skapa ett konstverk på en husfasad gjord i den senaste teknikens solceller. I Högdalens byggs en av norra Europas största skateparker, Highvalley Skateworld, och Ikano har en höghusfastighet med en fasad som vetter mot parken. Tanken är att konstverket ska byggas här och kopplas till skateparken. Projektet kan också bli en öppning för hyresgästernas engagemang i skateparken. Förväntade mål med projektet är att öka viljan att investera i kombinationen konst/energi, samt att öka intresset för skateparken och Högdalen. Konstverk kommer också alstra energi som kan användas i byggnaden.

Projektredovisning: 

Projektet har utforskat möjligheterna att skapa ett konstverk gjord i den senaste teknikens solceller på en fasad i Högdalen intill en av norra Europas största skateparker byggts: Highvalley Skateworld. Det har också undersökt kostnaden för att skapa konstverket samt prövat olika bildidéer.