Babl

BABL

Babl är ett konstprojekt, ett semiotiskt experiment och ett sätt att kommunicera. Via app och hemsida kommer användarna att kunna skicka och ta emot en ny typ av personligt gestaltade videomeddelanden. Projektet har en experimentell och konstnärlig karaktär, men kommer samtidigt att vara högst funktionellt och bli en del av människors vardag.