Beyond Repair

Beyond Repair

Beyond Repair undersöker additiva tillverkningstekniker i förhållande till dagens reparationskultur och till dess hackersrörelse. Projektet startar som en konstnärlig, materiell och teknologisk forskning kring värde och relevans av kulturföremål i en tid präglad av digital tillverkning och produktion. Syftet är att byta perspektiv på hur vi ser på saker, att förändra hur vi uppfattar deras värde och materialitet.

Projektredovisning: 

Projektet Beyond Repair undersökte om 3D-printingteknik kan användas för att reparera objekt som är skadade bortom sitt värde. Samtidigt undersöktes hur 3D-printade objekt kan manipuleras och upphöjas. Under den intensiva undersökningsfasen konsulterades många framstående experter och projektet resulterade i en utställning i Bukowskis Markets nya lokaler.