Big Beat

BIG BEAT

I projektet Big Beat tas ett helt nytt instrument fram som består av tre rader med kombinerade tryckknappar och lampor. Varje knapp är förprogrammerad med ett trumljud som spelas upp när man trycker på den. Knapparna är utspridda över drygt 10 meter så att en person med normal kroppsbyggnad max kan trycka in 5 knappar samtidigt. Tanken är att personen som spelar på instrumentet samtidigt skapar en utforskande koreografi . Det inbjuder även till samarbete mellan flera personer som spelar samtidigt. Trummaskinen är tänkt att vara en flyttbar installation som ställs upp på olika offentliga platser och festivaler.

 

Projektredovisning: 

BigBeat installerades på Kulturhuset i Stockholm i december 2012. Projektet fyllde en 15 meter lång vägg i anslutning till "Rum för barn". Den användes flitigt av alla nyfikna barn. Enligt Kulturhuet kom många besökare enbart för BigBeats skull. Besökarna diskuterade installationen som uppmanar till eget koreografiskt experimenterande och till nya sociala möten, vilket varit tanken med projektet.

Resultatbeskrivning: