Biokolsflamman

Biokolsflamman

Biokolsflamman är en konstinstallation och tillika ett inlägg i klimatdebatten. En ständigt brinnande flamma producerar genom pyrolys biokol vilket bidrar till en reverserad miljöpåverkan. Projektidén är att ge Stockholm ett konstnärligt inslag i stadsbilden vid Slussen samt att lyfta frågor om hållbar utveckling och miljö. Konstnärlig innovationskraft och förenas genom projektet med aktuell forskning. 

Projektredovisning: 

Det huvudsakliga konstnärliga spåret utvecklades tillsammans med formgivare och konstnär Timo Engström och eldningstekniker Erik Öqvist. Det finns två tydliga förslag till flamman med olika uttryck och symbolkraft. Det ena är en ”besökare” som talar till individen och som inte är knuten till en plats, den andra är ett monument, en symbol mer knuten till platsen,

Resultatbeskrivning: