Bios

Bios

BIOS är ett ljusprojekt i gränslandet mellan installation och landskap i publika rum. I ljusverk ska personliga berättelser gestaltas och människors motiv för interaktion i genomförandet undersökas. BIOS slår ett slag för att lyfta personliga historier, som sällan gestaltas i publika rum. Ljuset som fokus är valt från sin dubbla karaktär, osynligt men med en enorm spatial och emotionell påverkan på oss. Ljusverken gestaltas utifrån de insamlade berättelserna, abstrakt som brottstycken eller längre delar, i t ex installation eller i ett sceniskt rum, med fokus på att människor kan interagera och modifiera ljuset.