Brain Music

Brain Music

BrainMusic är ett tankestyrt musikinstrument. Ett projekt för alla intresserade av musik och nya upplevelser - och som även inkluderar totalförlamade som annars är helt utestängda från kreativt musikskapande. Musikern har ett headset som mäter hjärnvågor som styr musikaliska val. Dessa visualiseras på en skärm som en resa i ett tredimensionellt landskap, som byggs upp av den musik som skapas. Musikskapandet förstärker och fördjupar musikerns fokus, vilket i sin tur ger bättre kontroll över hjärnvågorna och förmågan att styra musiken. 

Projektredovisning: 

Vi har, efter att ha byggt färdigt en prototyp som nu ska göras till permanent museiinstallation på Tekniska museet, konstaterat att det blev som vi hoppades. Känslan att skapa musik enbart med tanken är verkligen en unik upplevelse. Till stor del riktar sig projektet till dem med funktionshinder. Med BrainMusic kan även den med svårt handikapp skapa vacker musik.

Projektblogg

BrainMusic tester

Håkan Lidbo och Cornelia Sojdelius testar BrainMusic under utveckling.