Byggkransbaletten

Byggkransbaletten - förstudie

Byggkransbaletten står för en otippad clash mellan scenkonst och byggarbete och lyfter ut publikkontakten på gatan. Projektet prövar om konst som språk kan fungera som en profylaktisk kraft i samband med stadsutveckling. Går det att inför kommande byggkaos skapa positiva ”programmeringar” som gör att när medborgare i ett senare skede ser och hör en massa byggkranar som bullrar och är besvärliga på byggplatsen kan minnas Byggkransbaletten och därmed se mer av potentialen och det positiva i byggkaoset? 

Projektredovisning: 

Projektet har i stort följt planen och arbetet har resulterar i ett möjliggörande av genomförandet. Projektet består nu av en offentligt och privat finansierad projektgrupp som arbetar med att uvecka innehållet av föreställningen. BYGGKRANSBALETTEN har blivit KRANBILSBALETTEN och kommer att genomföras i Nacka kommun under 2015. 

Resultatbeskrivning: 
Katarina Fredrika

Projektblogg