Bygglek

Bygglek

Stiftelsen Rosendals Trädgård använder Byggleken som kreativt verktyg för att skapa förståelse för kretslopps- och hållbarhetsfrågor. Tillsammans med en konstnär, en landskapsarkitekt och pedagoger formas en plats där barn i låg- och mellanstadiet ges utrymme att själva skapa sin värld. Bygglek får här en Rosendalsprägel: det är trädgårdens material som står i centrum för skapandet. 

 

fotograf Lena Granefelt

Projektblogg

BYGGLEK - hårt arbete och idéer för workshop 2

Piltunneln testas och vattnas. Skolbarnen har arbetat hårt. Arbetet fortsätter i workshop 2. Foto: Camilla Carlsson, konstnär, Bygglek Rosendal.

 

Skolbarnen är uthålliga, frågvisa, samspelta och uppspelta. Det finns mycket pilmaterial, men kanske tar grävandet längre tid än beräknat? Lite lekfullt undersökande främjar bara lärandet. Barn är expert på lek och vet vad som lockar barn till en plats. Inom projekt Bygglek Rosendal behövs många kompetenser, yrken; trädgårdsmästare, biolog, landskapsarkitekt, konstruktör, kommunikatör, pedagog, konstnär för att nämna några.

Lerjorden är hård, hela kroppstyngden behövs för att få ner pilskotten ca 20-30 cm ner i jorden. Eleverna byter av varandra i grävandet. Applåder utbryter när första pilen är i jord. Därefter sammanfogas tunneln, av ”knytare” och ”hållare”. Kompostjord hämtas, barnen vet vilken komposthög som gäller efter rundvandringen. Och så vattning… Denna workshop är slut, efter fyra timmars intensivt arbete, med avbrott för medhavd lunch och rast, ska klass 3b åka tillbaka till skolan. Snabbt ordnar skyltgruppen fram information till besökarna ”fortsätt gärna på staketet”. Nästa workshop är om drygt två veckor. Fram till dess kommer vi kommer att hålla kontakten via e-post för att ta tillvara reflektioner, frågor för att förbereda workshop 2.

Vi vinkar hej då…

BYGGLEK - att mäta och skissa med kroppen

 

Hur får man besökarna att stanna kvar på platsen, inte gå iväg över gångvägen? En elev föreslår ”staket”. Vi spinner vidare. Hur uttrycker vi vad vi menar, inte bara genom talet? Hälften av gruppen får agera stående medan andra halvan instruerar, tittar. Ögonen är viktigaste redskapet för konstnärer. De stående uppmanas att ställa sig ganska nära gångvägen. Muntliga förslag om ”portal” och ”tunnel” hörs.

Delar av stående gruppen bildar tunnel, men ombeds ändra riktning så att tunneln börjar vid gångvägen och går in mot mitten av gräsmattan. Kompisarna som bildar staket ska stå kvar, nu vinkelrätt mot tunneln. ”Nej, staket på båda sidor”, ropar någon. Barnen omformar sig igen. Några börjar trötta på ställningen. Snabbt bildas ritgrupp bestående av två elever: De tar på sig engångshandskar och ritar noga upp vita streck med kalkfärg längs fötterna på de barn som gestaltar staket och tunnel. Nu är planritningen färdig. Nu har barnen bestämt var pilen ska planteras och i vilken form.

Ny gruppindelning inom klass 3b, lärare Agneta hjälper till. Det blir en grävgrupp som följer trädgårdsmästarpraktikanten Lovisa till spett, grep och spadar och där de får handledning. En ny skissgrupp tar vid, arbetar på papper, gestaltar tunneln sedd från olika håll. En tredje grupp som kallas skyltgruppen ser till att informera besökare om vårt nystartade byggleksprojekt. De kommer överens om vad som ska skrivas på skyltarna och testar: Varifrån syns WC-skylten bäst? En fjärde grupp får utmaningen att tänka nästa workshop: Hur ska platsen fortsätta utformas, med vilka material, vilka växter?

BYGGLEK PÅ ROSENDALS TRÄDGÅRD 1:a workshop

Första workshop 29 april 2014

Delar av klass 3b, redo inför första workshop Bygglek på Rosendals Trädgård. På gräsmattan ligger några pilskott, som är byggmaterialet för dagens workshop. Foto: Camilla Carlsson, konstnär, Bygglek Rosendal

Klass 3b och lärare Agneta kommer i samlad trupp och närmar sig området som är avsatt för projektet. De vinkar glatt – vi har tidigare träffats i deras klassrum på Orminge skola för att förbereda oss för uppdraget:

”Stiftelsen Rosendals Trädgård ska utforma en plats där barn får möjlighet att skapa sin egen miljö genom att utforska begreppet Bygglek som fenomen. Kopplat till platsen där Byggleken äger rum ska vi också undersöka och utveckla metoder gällande frågor som rör hållbarhet och varandemiljö.”

-Vi har omformulerat uppdraget lite; hur kan barnen arbeta med byggprocesser utifrån trädgårdens material och tankar kring kretslopp? Hur kan barnen ”bygga trädgård”?

Första samling på bygglekplatsen, ryggsäckarna åker av, nyfikna frågor följer. Vi börjar med en visning för att förstå sammanhanget: Victoria från Rosendals Trädgård tar med oss på en guidad tur i Rosendals Trädgård; genom äppelträdgården (äldsta trädet drygt 150 år), vidare förbi bageriet (det doftar nybakat bröd), passerar odlingar (blomdoft), förbi toaletterna (bra att veta när nöden faller på) och avslutar vid komposten. Här får vi veta att gräsätande, friska, djur på Skansen bidrar med sitt bajs; det ligger i närmaste komposthögen. En annan komposthög har en ljusare färg, ännu ej omvandlad till jord. Från en tredje hög syns traktorspår som avslöjar att här hämtas färdig kompostjord till odlingsfälten. Det pågår ett ständigt kretslopp.

Skolbarnens uppdrag börjar och slutar vid komposten: Platsen som de just ska till att skapa ska så småningom också bli till jord igen. Det är därför materialvalet är så viktigt: ingen plast, metall eller annat som inte går att bryta ner. Byggleksprojektet följer odlingsåret på Rosendals Trädgård.
Klass 3b är inbjudna till fem workshops under drygt ett halvt år, med avslut i oktober. Däremellan är andra barn välkomna att bidra under öppna workshops för allmänheten.

Till första workshop har vi tillsammans valt att arbeta med pil. Långa pilskott ligger i skuggan och väntar, en skottkärra med redskap står framför oss. Men hur ska vi veta var vi ska plantera pilskotten? Vi måste planera innan plantering. Tänka högt och skissa, som konstnärer. Hur välkomnar man till en plats? Några barn föreslår skylt med ”välkommen” och ”ingång”. Det måste vara konkret. Att skolbarnen är med och utformar en plats, sannolikt för första gången, innebär en frihet som också kräver ramar för att uppdraget ska bli greppbart.

Klassrummet har flyttat utomhus. Uppdrag Bygglek Rosendal handlar inte baravad skolbarnen gör på platsen, utan också hur: Hur kan gestaltandet på en Bygglekplats skapa förståelse och delaktighet? Hur förstår och upplever skolbarnen uppdraget? Klassen arbetar tillsammans, beslut fattas demokratiskt. Vårt val av byggmaterial ingår i Rosendals Trädgårds kretslopp.