Curators in conversation

Curators in conversation

Under titeln Curators in Conversation bjuds skandinaviska och internationella curatorer och curaterande konstnärer in för att samtala om sina erfarenheter inom området. Projektet omfattar interna diskussioner liksom publika presentationer kring nya former av institutioner och praktiker. Både de publika och interna samtalen kommer att spelas in och finnas tillgängliga som ljudfiler på Konsthall C:s hemsida, som en resurs för curatorer, konstnärer, konsthistoriker samt en intresserad publik. 

Projektredovisning: 

Curators in Conversation har skapat en plattform för konst och curatorstudenter, frilansande curatorer, konstnärer, konsthistoriker och en intresserad allmänhet. Genom sitt upplägg och struktur har projektet redan bidragit till forskningen inom curating i Skandinavien. 

Resultatbeskrivning: