Curatron

Curatron

I projektet utvecklas en ny metod för att producera utställningar som bygger på konstnärligt medbestämmande genom webbaserad teknologi. Curatron är en webbplattform där konstnärer lägger upp information om sig själva och kan anmäla sitt intresse att delta i specifika utställningar. Varje konstnär som deltar på hemsidan har möjlighet att ange vilka som skulle vara en intressant utställningsgrupp av de andra deltagarna. Genom en anpassad algoritm vägs popularitet och samhörighet samman för att resultera i en utställande grupp konstnärer. 

Projektredovisning: 

Vi har påbörjat utvecklingen av ett nytt webbaserat verktyg som möjliggör mer intressanta och demokratiska urvalsprocesser, en effektivare administration och ett nytt sätt att se på utställningsproduktion. Vi har genomfört tre utlysningar och tre utställningar i samarbete med Plattform Stockholm.

Resultatbeskrivning: