Dans i lägenhet

Dans i lägenhet

Dans i lägenhet (D.I.L) danskompani skapar ett kvarstående verk, som tar inspiration av den lokala befolkningen i Fisksätra, där det baseras. Kompaniet inkluderar fyra dansare med olika tekniker som har som mål att hitta och utforska varandras likheter istället för olikheter. Det strävar efter att bli ett nav av förnyelse inom den samtida dansen, verka på nya platser och spela för en ny publik utanför det traditionella scenrummet. Dans i lägenhet blir det första verket för kompaniet – ett dansprojekt man kan låna hem från biblioteket. Precis som när man lånar hem en bok. 

Projektredovisning: 

Genom att Biblioteket i Fisksätra involverar sina besökare att att låna hem en dansföreställning kunde vi skapa ett tvärdisciplinärt forum i samspel med det konstnärliga arbetet, dansarna och lokala befolkningen inne i biblioteket. Dansen fick tillgång till den plattform som Bibliotekens breda besökarkrets utgör. Det blev ett fruktbart samarbete som kommer både dansen och biblioteks besökare till gagn.

foto Robert Gyulavari