Den Ruttna Generationen- vårt andra skinn, förstudie

Den Ruttna Generationen- vårt andra skinn, förstudie

- Kan kläder som åldras vända problematiken med överkonsumtion och samtidigt väcka existentiella frågor? 

Förstudien är första steget i ett konstprojekt som bygger på ett möte mellan mode, konst, tung skogsindustri och näringsliv. Målsättningen är att undersöka hur plagg gjorda av cellulosa kan konsumeras på samma sätt som mat, något man kan uppleva men inte äga, samt visa på en möjlig demonstrator för detta. Kan ett immateriellt ägande av komposterbara textilier vilka bryts ner under kort tid vara positivt för både konsument, industri och miljö samt även ge en ökad förståelse för cirkulärt tänkande?

Projektredovisning: 

Med förstudien har vi samlat behovsägare ur allt från industri till mdedesign kring en konstnärlig vision och engagerat dem i utvecklingen av ett antal genreöverskridande projekt med målsättningen att ifrågasätta det fossilbaserade paradigmets kvalitetskrav och processer. För att uppnå ett förnyelsebart paradigm kan vi hitta lösningar om vi istället tänker tvärt om.

Resultatbeskrivning: 
Foto: Erik Lindvall