Digitaliseringens potential för kollektiv muralkonstaktivism

Digitaliseringens potential för kollektiv muralkonstaktivism

Förorten i Centrum arbetar med kollektiv muralkonst för social förändring. 
Föreningen vill nu testa att utveckla sin repertoar av metoder genom att ta fram ett koncept för hur digitala verktyg skulle kunna stärka och vidga föreningens verksamhet. Det första steget i detta är att genomföra en förstudie som ska resultera i ett förslag där ett grundupplägg för arbetet framgent föreslås. Förstudien kommer bland annat innefatta en beskrivning av olika verktyg och metoder och möjliga samarbetspartners. 

Projektredovisning: 

En förstudie har genomförts för att undersöka hur digitala verktyg kan utveckla vårt arbete med kollektiv muralkonst. Samarbetspartners har identifierats. Ungdomar har gett oss råd. Samtal förs om ett första testprojekt. Slutsatsen är att ju enklare verktyg och metoder, desto större möjligheter att generera ett brett engagemang.