Doftgången

Doftgången

Doftgången ska doftsätta en specifik och begränsad plats i en urban miljö som används av många människor under dygnets alla timmar. Under 52 veckor ska Brunkebergstunneln i centrala Stockholm doftsättas med 52 olika dofter. Projektet är en konstnärlig, sinnlig och subtil manifestation i stadsrummet för att skapa drömmar och tankebilder hos ”åskådaren”. 

Projektredovisning: 

Resultatet är att ett hundratal planerare, arkitekter, kulturarbetare och beslutsfattare i Stockholm har tagit aktiv del av projektet genom de aktiviteter som gjorts, och fler än tusen personer har nåtts genom medier och kommunikationsinsatser. Vi upplever också att diskussionen om hur vi planerar våra städer också har breddats och att det upplevelsebaserade har fått ett större genomslag i processen efter detta projekt. 

Resultatbeskrivning: 
bild från vernissage