ENJOY WHITENESS

ENJOY WHITENESS

ENJOY WHITENESS är ett konstnärligt forskningsprojekt om vithet, vita privilegier och konstruktionen av ras. Under åtta månader utvecklar GUACHO och WHITE ON WHITE teoretiska tillämpningar och estetiska strategier för att tala om dessa frågor på nya sätt. Denna process redovisas under totalt fyra veckor år 2012 i samband med två publika performanceverk i Berlin och Stockholm.

Projektredovisning: 

Det visade sig finnas ett stort intresse för vårt arbete, både inom och utanför den akademiska världen.Vi tog under projektets gång kontakt med ett antal inom fältet ledande forskare för att utbyta erfarenheter och hitta eventuella gemensamma beröringspunkter. Projektets första publika workshop genomfördes på Theaterdiscounter i Berlin. Dessutom hölls publika presentationer i Stockholm, Göteborg och Amsterdam.