Ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt

Ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt

Projektet handlar om att skapa nya strukturer mellan konstområdenas institutioner och traditionella forskningskontext med syfte att tjäna som praktisk exempel för konstnärer som fortsätter meritera sig både genom praktiskt konstnärligt arbete och genom traditionellt forskande inom området.

Projektredovisning: 

Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt, för nya metoder och publiceringsformer inom konstnärligt arbete och entreprenörskap. Resultatet av arbetet kan delas upp i fyra delar: en workshop, en kontaktresa, en minikonferens och en förstudie. 

Resultatbeskrivning: