Försökshall

Försökshall

Projektet kommer att genomföra en studie som utforskar möjligheterna att etablera begreppet ”Försökshall” inom byggnadsplaneringen. Här kan hela miljöer eller delar av byggnader presenteras i full skala. Detta blir ett kraftfullt pedagogiskt verktyg i syftet att uppnå bättre förståelse för arkitektur och byggnadsteknik hos allmänheten samtidigt som detta stimulerar samverkan mellan arkitekter och andra aktörer i byggbranschen.

”Försökshallen” ska fungera som en utbildningslokal och även som en social plattform där man kan bjuda in till samtal, samarbete, utbildning och interaktion. 

 

Projektredovisning: 

Vi inventerade vad som finns i dag och utifrån detta utarbetade vi ett preliminärt förslag till hur försökshallen skulle kunna se ut. Därefter ordnade vi en workshop i mindre skala med en enkel försökshallsverksamhet där personer med kreativa yrken samarbetade för att lösa en uppgift.Vi tog också reda på vilka som kan tänkas vara intresserade av verksamheten.

Resultatbeskrivning: