Gestrument - en ny kontaktyta mellan artister och publik

Gestrument - en ny kontaktyta mellan artister och publik

Gestrument är en teknologi utvecklad av tonsättaren Jesper Nordin. Med hjälp av den kan vem som helst spela musik inom valfri genre. Efter drygt två års feedback från musiker i alla möjliga tänkbara genrer har vi insett att Gestrument skulle kunna vara ett helt nytt sätt för musiker och upphovsmän att möta sin publik. Med stöd av Innovativ kultur kommer vi utveckla nya appar för att fördjupa de konstnärliga möjligheterna med detta koncept. I förlängningen hoppas vi att med detta kan skapa en ny kontaktyta mellan artister och publikmed ett stort mått av medskapande och aktivt lyssnande.