God in the machine

God in the machine

God in the machine är ett gränsöverskridande konstprojekt som undersöker extas utanför dess religiösa och kulturella rum. Genom projektet söker man efter gränsen för vad som är möjligt att dokumentera - om det går att dokumentera och representera extas - individens subjektiva upplevelse - bortom dess sociala uttrycksformer.

Projektet förenar teoretisk reflektion med praktiska experiment och visualiseringar med en ambition som strävar mot konstnärlig forskning. I samarbete med företrädare från modern dans och neuroforskning utvidgar projektet gränsen för det konstnärliga fältet.

 

Projektredovisning: 

Vi har hållit en veckas worskhop på Dansens hus för att arbeta fram en koreografi som utgår från klipp med människor som träder in i extas. Tillsammans med 20 deltagare höll vi en 18 dagars workshop på konstgalleriet Candyland för att utforska extas genom att leta efter en punkt i den extatiska upplevelsen som kan beskrivas estetiskt.