Haptic and virtual sculpting

Haptic and virtual sculpting

I projektet Haptic and virtual sculpting kombineras möjligheterna som haptisk simulering (återskapande av rörelser) ger till ett konstnärligt uttryck med möjligheten att sedan framställa objektet från den virtuella miljön till den reella med hjälp av en 3D printer. Idag används denna teknik inom medicinsk simulering med inriktning på operationer.

Syftet med projektet är att vidareutveckla den innovativa konstnärliga och ingenjörsmässiga processen till både en ny konstnärlig metodik för skulptering, samt framtagandet av en prototyp av en haptisk simulator anpassad för konstnärer.

 

Projektredovisning: 

Med virtuell skulptering har helt nya konstnärliga möjligheter öppnats. Genom att bearbeta processen från olika infallsvinklar har vi skapat en plattform som kan användas för utveckling av det konstnärliga uttrycket, samt en förfiningsprocess i den haptiska simulatorn för en anpassning till konstnärlig verksamhet. Projektet har utgjorts av dels det konstnärliga utforskandet, dels anpassning av simulatorn.

foto Backa Carin Ivarsdotter

Projektblogg