Hinder

HINDER

Projektet Hinder vill undersöka villkor, potential och eventuella begränsningar med att inkludera (funktions)hinder i en scenisk gestaltning. Genom nya konstellationer och gränsöverskridande konstnärligt arbete förankrar projektet aktuell forskning i det sceniska arbetet och ser möjligheter i hinder. 

Projektredovisning: 

Nobody dansproduktion har uppfyllt de särskilda kraven och undersökt ämnet ”hinder och identitet” tillsammans med tre dansare och tre medverkande med funktionsnedsättningar. Vi har producerat dansteaterföreställningen som fick titeln ”Får vi kalla oss för Freakshow Stockholm”, dokumenterat arbetsprocessen i film, bild och text och haft en livestream.

Resultatbeskrivning: