The IC!-projekt

The IC!-projekt

Med hjälp av avancerad kommunikations- och displayteknik skapas en ny dimension vad gäller dokumentärfilm. The IC!-projekt skapar en kombination av direktsänd video, ljudkonst och 3D-miljöer vilket möjliggör spännande interaktion mellan olika geografiska platser samt mellan publik och avsändare. 

Projektredovisning: 

Först höll vi ett inledande seminarium. Därefter inleddes tester av en prototyp av fönsterrummet, av att streama realtidsbilder och att streama 3D mellan två platser. Vi testade också en prototyp av de ”korridorer” som ska binda samman rummen i den kommande utställningen. Vi bjöd också in till ett innehållsseminarium med pedagoger, regissörer, socialantropologer, musiker med flera

Resultatbeskrivning: