Impressionism-Aktivism

Impressionism-Aktivism

I Impressionism-Aktivism samarbetar konstnärer, boende och forskare med att göra en dokumentation av stadsdelen Husbys fasadfärger och de beslutsprocesser som ligger bakom den renovering som just nu sker. Förändringen från ett enhetligt färgprogram med en mångfald av starka färger från 1970-talet till vår tids sjöstadvita estetik, är uttryck för förändrade ekonomisk‐politiska och sociala strukturer. Parallellt med det konstnärliga arbetet dokumenteras beslutsprocesserna bakom renoveringen.

Projektredovisning: 

Projektet har gått enligt planen med målarkurser för boende, samarbete med tre professionella konstnärer samt utställning i Husby med målningarna. I ett sent skede bjöds även forksaren Maria Ärlemo in och bidrog mer en studie i hur Husbys gemensamhetslokaler minskat från 1972 till nu. Projektet finns dokumenterat i bloggen (länk i högermarginalen).

Resultatbeskrivning: 
foto Johanna Gustafsson Fürst