INFILT

INFILT - förstudie

Infilt står för infiltration av konstmusik och ljudkonst i näringslivet! Det är en förstudie till ett större projekt som kan ge några svar eller fler frågor till hur vi kan kommunicera och paketera experimentell konstmusik för att attrahera publikgrupper inom näringslivet. Kan vi som kulturproducenter, konstnärer, musiker etc. samarbeta med näringslivet? Vill näringslivet samarbeta med oss? Vill företagen betala för kultur? Om inte, varför då? I förstudien kommer Syntjuntans framgångsrika koncept att användas som metod för samarbetet. 

Projektredovisning: 

Först genomförde vi olika tester kring paketering, vinkling av budskap, målgruppsanalys med mera. Vi förstod, bland annat efter feedback från Kultur och Näringsliv, att konstupplevelsen var vår USP. Efter det blev försäljningsarbetet lättare och vi fick napp hos analys- och teknikföretaget WSP som ville fungera som ”testpiloter” i INFILT‐projektet. Vi genomförde två lyckade workshop, en med vår referensgrupp och en med WSP.