Organiska mönster

Organiska mönster

Projektet Organiska mönster undersöker organiska mönsterbildningar. Projektledaren Karin Bjurström tittar på hur den biologiska förruttnelseprocessen kan användas för att skapa mönster på textilier. Tanken är att synliggöra processen bakom ett plagg och dess liv för något som anses tjänat ut sin roll. Stöd från Innovativ Kultur söks för att experimentera och utveckla metoder för industriell växtfärgning och till en utställning av slutprodukten. 

Projektredovisning: 

Projektet presenterades i form av en installation under Stockholms modevecka i Augusti 2014.Via press och nätverkande har projektet och tankarna bakom nått en bred publik och skapat ett stort intresse. Då projektet lever vidare kommer denna spridningen att öka ytterligare och även nå en större och internationell publik.