Pimp my kommunaltrappa

Pimp my kommunaltrappa

För transformering av en offentlig miljö i Tensta till ett socialt rum för nya möten mellan konst, publik, näringsliv, förvaltningar, skolor och kultur – skapad i workshops där lokala berättelser lämnas som spår. 

Projektredovisning: 

Trappan stod färdig den 17 september 2010. Redan efter en vecka hade flödet av hur människor rör sig mellan Tensta centrum och Taxingeplan förändrats. Tidigare var besökare till centrum tvungna att gå upp mellan parkeringshuset och tunnelbanan men nu väljer de konsthallens Trappa istället.