Praktisk konstnärlig forskning på plastis

Praktisk konstnärlig forskning på plastis

Projektet undersöker hur man genom att arbeta på syntetisk plastis kan korsa konståkning med modern och nutida dansteknik samt breakingens golvteknik för att hitta ett nytt sätt att åka skridskor på. Plastisens struktur som underlag för skridskoåkning skiljer sig markant från vanlig is i och med att det inte smälter och blir därmed trögare, hårdare och ger mer motstånd när man åker skridskor på det. Dessa kvalitéer på plastisen kommer ge upphov till ett nytt konstnärligt uttryck i skridskoåkningen, gentemot skridskoåkning på vanlig is, och projektidén är att undersöka hur detta uttryck kommer att se ut tillsammans med dans på golvet.

Projektredovisning: 

Med projektstöd från Innovativ Kultur har en förstudie ägt rum där fokus varit på den fysiska rörelsen i samspel med plastisen. Utforskandet har kretsat kring möjligheterna som finns för att kombinera upprätt skridskoåkning med golvarbete för att hitta en ny kroppslig och koreografisk praktik samt utmana konståkningens sedvanliga utförande. Projektet har bytt namn till "Vasst".

Patrik Ragnarsson

Projektblogg

Bilder från arbetet

Bilder från arbetet

Det har varit ett intressant och spännande arbete. Besök hos Josh som slipar skridskorna har också varit nödvändigt.