Publishing as (Part-time) Practice ”PAPP”

Publishing as (Part-time) Practice ”PAPP”

Publishing as (part-time) Practice ska i denna fas utveckla en plattform för små förlag och andra bokproducenter inom kultursfären (museum, konsthallar och dylikt) med en liten men högkvalitativ utgivning. Plattformen ska koordinera marknadsföring och distribution av böckerna och stimulera nätverkande mellan förlagen. PAPP vill även fungera som en hubb för nyheter och ny kunskap inom området. Projektet började 2012 som ett samarbete mellan Iaspis (Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer) och de grafiska formgivarna/förläggarna Matilda Plöjel, Mattias Jakobsson och Peter Ström.

 

Projektredovisning: 

Vi har etablerat  PAPP som kontaktyta för små förlag. Nätverket har utökats. Genom vår research har vi fått större kunskap om området, i Sverige, Norge och Danmark samt även i Estland. Vår research har gett oss motivation att fortsätta att genomföra projektet. 

Resultatbeskrivning: