Putting nature to work

Putting nature to work

Detta projekt är en långsiktig praxis-baserad utforskning av designmetoder härledda från naturen. Vi vill sätta naturen i arbete direkt i designprocessen. Vi experimenterar med metoder för att ge designers verktyg och kunskap för att upptäcka och tillämpa morfologier från naturen och matematiken, och samtidigt låta dem kunna ta hänsyn till funktionella och tillverkningsmässiga begränsningar. Projektets syfte är att skapa en ny verktygslåda för designer som efterliknar naturens sätt att skapa former och strukturer.  

Projektredovisning: 

We demonstrated that fairly complex everyday objects can be designed, analysed and produced based on natural-mathematical morphologies; that digital and analogue methods can be easily connected to create an aesthetic and functional whole beyond purely decorative mimicry.