Re-inventing the art and concept of rugs

Re-inventing the art and concept of rugs

Projektet syftar till konstnärlig förnyelse av vävd textil där tonvikten ligger på mattor i olika tekniker och material. Även återvunnet material kommer användas och nya material i samverkan med Smart Textiles och Borås Högskola. Tanken är också att undersöka värdet av textilens olika uttryck och användning genom studier av mattor i olika kontext, som golvmattor, vägg-hängda mattor/bilder eller matta som bärbara konst/couture-plagg. I projektet prövas också identifikation utifrån feminism och varumärken. Förväntningarna är att tillfrågade kreatörer och konstnär skall bryta ny mark och pröva nya idéer samt verka gränsöverskridande.