Re-play

Re-play

Under slutet av 2012 kommer föreställningen Re-play att skapas och spelas på MDT i Stockholm. Re-play är samlingsnamnet för en tredelad helaftonsföreställning. Tre sceniska situationer, med tre verk på olika platser i teatern. Det gemensamma mellan de olika verken är att de behandlar kroppen från tre olika perspektiv: dansarens kropp, i studiorummet, åskådarens kropp, i foajérummet och kroppen utifrån stadens struktur.

Projektet Re-play ämnar till att öka förståelsen kring ett koreografiskt arbete, låta publiken få en egen process till föreställningen och därför involveras på ett annat sätt.

Projektredovisning: 

Projektperioden började med en veckas förberedelse och involvering av alla inblandade. Därefter följde fyra veckors arbete med dansarna. Därefter var det urpremiär för Made As Three på Moderna Dansteatern i Stockholm. Ungdomar erbjöds i samband md föreställningen workshop där de fick pröva de koreografiska koncepten och delta i samtal.

Resultatbeskrivning: