Re-Sense

Re-Sense

Re-Sense handlar om att väcka dina sinnen till liv och ge dem rejäla superkrafter fast på oväntade ställen. Hur känns det att lukta i stereo? Hur syns det att känna? Och hur luktar ljud? Sedan födseln har vi tränat alla sinnen till sitt yttersta utifrån vår egen förmåga. Vad händer när vi kastar om våra sinnen och ger dem superkrafter? Vi ska bygga superhjälteplagg med sensorer som ger övermänskliga egenskaper. Samtidigt hoppas vi inspirera rådande forskning inom hjälpmedel och proteser med vår konstnärliga infallsvinkel.