Robopoetics.com

Robopoetics.com

Robopoetics.com är en digital utställning som berör frågeställningar kring teknologins påverkan på skrivande inom konst och litteratur, med utgångspunkt i konst och litteratur som framställts genom dataprogrammering. Fyra samtida konstnärer och författare bjuds in att skapa varsitt nyproducerat digitalt verk specifikt för utställningen. Robopoetic.com tar fasta på programmeringsspråk som grund till all nätbaserad kultur och fokuserar på samtida strömningar inom konst och litteratur där språk används som material.