SAVE

SAVE

SAVE är ett dokumentärfilmiskt metodarbete om digital arkeologi och arkivering av nätbaserade kulturuttryck som med hjälp av spelare av onlinespel undersöker hur dokumentärfilmens intervjumetoder kan vara behjälpliga som verktyg för bevarandet av användandet av onlinespel. Idag omfattar lagen om pliktexemplar inte onlinespel som dessutom ofta saknar fysika objekt att arkivera. Hur ska dokumentation av immateriella digitala kulturyttringar så som onlinespel går till på våra bibliotek? Arbetet drivs av konstnären Patrick Kretschek och har uppstått ur ett samarbete med avdelning för audiovisuella medier på Kungliga Biblioteket.

Projektredovisning: 

SAVE har producerat en kort dokumentärfilm/videoverk, en artikel och genomfört 5 workshops/inspelningar fördelat på dokumentär filminspelning, metodutveckling och research. SAVE har presenterades på Tekniska Museet under symposiet Save Game! den 26e mars 2015 samt på symposiet Game Over / Play Again på Kungliga Biblioteket i Humlegården den 27e november 2013.