Scales

Scales

Projektet syftar till att hitta innovativa strukturer för bullerdämpning baserade på naturens lösningar. Projektet får stöd för att fördjupa kontakten med forskare och göra en första gestaltning av en framtida lösning.

 

 

Projektredovisning: 

Planeringsfasen är avklarad, där kontakter har knutits och problem och möjligheter har identifierats. 

Resultatbeskrivning: