Silence is a drum

Silence is a drum

Silence Is a Drum är ett musikaliskt forskande kring den kvinnliga rösten i populärmusiken. Fokus ligger på kvinnoröster man vanligtvis inte hör i denna genren; Den åldrande kvinnans röst och den censurerade rösten i möte med Rebekka Karijords röst och verk. Projektet strävar efter att bryta ner barriärer och fördommar kring kvinnlighet inom populärmusiken och lyfta medvetenheten kring och statusen för unika, oortodoxa röster. Målet är en musikaliskt högkvalitativ produkt, men också ett filosofisk och politiskt statement kring kvinnors roll inom populärmusiken.

Projektredovisning: 

Jag har genomfört en research bestående av intervjuer och inspelningar med en rad sångerskor från olika länder. Den röda tråden i samtalen har varit begränsning och styrka, samt den tonala utvecklingen under livsloppet. Materialet ligger till grund för komponerande av ny musik och kommer framföras under en internationell turné med världspremiär hösten 2016.

Möte med Kekuhi Kanakaole, dec 2014 Hawaii

Projektblogg