Singing Tunnels

Singing Tunnels

Singing Tunnels är ett självlärande musikinstrument i en offentlig miljö. En mikrofon lyssnar och känner igen toner som sjungs i tunneln och spelar sedan upp körsång i samma ton. Genom att sjunga i tunneln kan man få hela platsen att sjunga tillsammans med dig. Tunneln kommer till liv och blir på så vis mer än bara en genomfartsled. Tunneln blir till ett musikinstrument som får människor att aktivt besöka och använda sig av platsen.