Sinnenas hus

Sinnenas hus

Sinnenas Hus är ett projekt vars mål är att skapa ett multidisciplinärt center där besökaren, genom interaktion med utställningsrummet och arkitekturen, tar del av aktuell forskning och kunskap om hjärnan, människans känsloliv och medvetandets utveckling genom livet. Genom en förstudie vill projektledaren Anette Andersson ta fram ett koncept och en affärsplan för utveckling av centret. 

Projektredovisning: 

Det övergripande syftet att ta fram en affärsplan och inleda kontakter med möjliga huvudmän för Sinnenas hus har mötts under projekttiden. Grunden är lagd för att visa en konkret plan för hur Sinnenas hus kan förverkligas i två steg. Klart är också att processen att ta fram en affärsplan har varit mycket betydelsefull för deltagarna i projektet när det gäller att renodla strategin för att nå målet.

Resultatbeskrivning: