Skuggspelet

Skuggspelet

Skuggspelet är ett dataspel som vill nå målgruppen flickor 10-30 år. Ett ”mysteriespel” med fokus på upptäckarglädje. Att inspirera unga kvinnor att bli starkare i sina roller och utforska nya role models. Parallellt premieras i spelet eftertänksamhet och analytiskt tänkande. Spelet, som baseras på Maria Gripes klassiska "Skuggböcker", handlar om att lösa ett mysterium som förgrenar sig bakåt i tiden. Det visuella, magiskt vackra i miljöerna vid slottet Rosengåva, ljuden, musik och acting ska sträva mot biofilmskvalitet genom att närma sig spelfilmens bildspråk och dramaturgi. 

Projektredovisning: 

Den mest märkbara skillnaden är att vi bidragit till att öka intresset för Maria Gripes författarskap. Ett antal karaktärer till spelet har tagits fram. Dessutom har en första skiss på spelets dramaturgi gjorts.