Skuggspelet- en interaktiv tappning

Skuggspelet - en interaktiv tappning på Maria Gripes Skuggserie

Projektet går ut på att göra en förstudie till att överföra författaren Maria Gripes verk Skuggserien till ett nytt interaktivt medium, nämligen ett digitalt spel. Skuggserien är kvinnliga utvecklingsromaner i vilka man bl.a. diskuterar könsroller, kvinnlig rösträtt och andra frågor. Att överföra ett klassiskt litterärt verk till ett modernt interaktivt medie är en konstnärlig förnyelse som öppnar upp för ny publik och ökad exponering. Förstudien går ut på att lägga en grund för vad som ämnas bli en fullskalig digital spelprodukt.

Projektredovisning: 

Med stöd från Innovativ Kultur har man genomfört en förstudie där man utforskat möjligheten att utveckla ett digitalt spel baserat på Maria Gripes Skuggserien. Man har tagit fram grundläggande speldesign, interaktionsmodell, konceptgrafik samt samlat referenser. Materialet kommer att användas för att söka ytterligare stöd för att kunna fortsätta arbeta på projektet. Projektet har under arbetets gång bytt namn till Rosengåva.

Resultatbeskrivning: