Stockholm ljuder

Stockholm ljuder

Projektet ska samla in och ställa ut ett antal ljudlandskap från Stockholm, exempelvis Slussen och Skogskyrkogården. Utställningen baseras på en ljudlandskapssimulator som består av ett bord med en infälld 42-tums pekskärm och hörlurar i vilka man kan lyssna till olika ljudlandskap. Den auditiva upplevelsen kompletteras av visuellt material i form av bilder, kartor och liknande som kan bidra till upplevelsen av platsen. Det urbana ljudlandskapet är en viktig del av vårt kulturarv, men är ett eftersatt område. Projektet är ett samarbete mellan Interaktiva institutet, Stockholms universitet och Stockholms stadsmuseum.

Projektredovisning: 

Målet var att dokumentera ljudlandskap från olika områden i Stockholm med  både med ljudinspelningar och med digitala fotografier. De platser vi har dokumenterat är Slussen, som är under utveckling, och Skogskyrkogården, som, sedan 1994, är ett av Sveriges 14 världsarv, och Mariatorget, som är en plats som vi har tidigare erfarenheter att arbeta med.